Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Trở Về Với Biển

Trở về với biển hôm nay
Vẫn xanh thăm thẳm trời mây hẹn hò
Vẫn dào dạt sóng vỗ bờ
Vẫn mênh mang cát đợi chờ bước chân...

Ta ôm ngọn sóng trắng ngần
Mơn man làn nước bao lần nhớ thương
Gió vờn mái tóc vấn vương
Thong dong dạo gót trên đường an nhiên.
Quần thể đền KHÁNH TRẠCH và
chùa THIÊN VƯƠNG
CHÙA THIÊN VƯƠNG

ĐỀN MAI THỊ TRIỀU THÁNH MẪU