Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Cơn mưa bất chợt

Anh va Em va Mua
  Bức bối căng phồng trời nổi nóng
  Mây quấn chiếc khăn màu tang tóc
  Thình lình trút xuống ướt đầm đìa
  Gió kéo mây đi “thôi đừng khóc!”

  Em đến nhoáng nhoàng tia chớp lóe
  Vụt biến tan vào cõi Hư Vô
  Chợt đến chợt đi không ước hẹn 

 Bỏ mặc anh hóa đá đợi chờ!