Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Hội lớp khối K5 năm 2017

Năm nay hội lớp vào ngày 26/5/2017 để cùng nhau đón nhận cuốn sách “NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC” của tất cả chúng ta đã chung tay viết những dòng tâm tình, nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp của thời niên thiếu đã trôi qua…
Mời các bạn xem những hình ảnh mà tôi đã ghi hình tại Quán Gió - CV Thống Nhất Hà Nội: