Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Trở về chiến khu xưa:Tuyên Quang-Chiêm Hóa 21-22/10/2012

Gia đình bạn Nữ Hiếu gồm có anh Lân Dũng là chồng của Hiếu, cô Kim Quý là em ruột của mẹ Hiếu, chị Hòa là con gái của chị mẹ Hiếu, Nguyễn văn Huy là em trai của Hiếu định về Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang thăm lại nơi ngày xưa đã từng sống trong thời kỳ chống Pháp. Nhân dịp bạn Thúy Kim từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội cũng có nguyện vọng như thế. Bạn Nữ Hiếu tổ chức ngay một chuyến đi, rủ thêm Phụng Mỹ em họ của Thúy Kim, Nguyệt Ánh, vợ chồng đạo diễn Nhật Minh, Xuyến Như con gái ông Đặng Thái Mai đều là những người đã ở đó. Chỉ có riêng tôi lại ở Thanh Hóa, nhưng vẫn muốn đi cùng các bạn cho vui.  


Nhà của ông Phan nguyên chủ tịch
Cựu Chiến Binh tỉnh Tuyên Quang