Vù vù gió buốt tái tê lòng
Mùa xuân giá lạnh chẳng khác đông
Bầu trời mây xám giăng mù mịt
Mưa buồn rỏ lệ chảy ròng ròng
Thổn thức khóc hoài mưa không ngớt
Trăm mối tơ vò gỡ chẳng xong
Quằn quại gió trèo qua cửa sổ
Tìm người chia sẻ bớt bão giông

**********
HẠT CAT

Xuân đến gần xa rộn cõi lòng
Hạt sương còn níu chút tàn đông
Hơi may giá buốt màu mây xám
Giọt nắng vàng tươi sắc ngọc ròng
Xanh lá biếc cây chờ gió đến
Úa hoa héo cỏ tiễn buồn xong
Dịu dàng hơi ấm lan khắp chốn

Xua đuổi ầm ào những bão giông